Pulang Bermalam (PBM) Tidak Wajib
Posted by webmaster on February 20 2017 14:04:11
Semua pelajar kecuali Tingkatan 5 (Genofex) dibenarkan PBM pada 24 Februari 2017. Pelajar lelaki, selepas solat Jumaat manakala pelajar perempuan selepas tamat waktu sekolah, 12:30 tengah hari.

Perlu kembali ke sekolah pada 26 Februari 2017 paling lewat 6:00 petang.
Sebarang pertanyaan berkenaan hal ini boleh terus hubungi Ckg Azman, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SMSKB.

#rasmismskb #batchsmskb1418 #batchsmskb1519 #batchsmskb1620 #batchsmskb1721